Speak pipe

23.9.11

Kabanosowa wojna Polska wygrała z Niemcami i Czechami

Kabanosy  na nosy i w nosy
Nazwa kabanos pochodzi od tureckiego słowa kaban, czyli wieprz. Jej rodowód można wywieść jeszcze z XVI wieku, z czasów kontaktów Korony Polskiej z Imperium Osmańskim. Kabanos to jeden z najstarszych typów wędlin znany Polakom i ich ulubiony.Kabanosy, czyli cienkie podsuszone i podwędzone kiełbaski wieprzowe w jelitach baranich spożywano powszechnie na ziemiach Polskich już w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Wyrabiano je w niewielkich wędliniarniach i masarniach o lokalnym zasięgu handlowym pod jedną nazwą, ale w różnych odmianach regionalnych. Te różnice odnosiły się przede wszystkim do stosowanych przypraw, ale i jakości samych kiełbas. Wydawnictwa kulinarne i żywieniowe z tego okresu, takie jak "Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym" autorstwa M. Karczewskiej wydane w 1937 roku w Warszawie, upowszechniały receptury i ujednoliconą technologię wyrobu kabanosów, co sprzyjało umocnieniu ich marki i podnoszeniu jakości. Zaletą tej kiełbasy były walory smakowe i wydłużona trwałość, którą zapewniały zabiegi konserwacyjne, takie jak wędzenie i osuszanie.

Po 1945 roku, dążenie do jakościowego rozwoju produktu ujęto w formy norm standaryzacyjnych. W 1948 Rozporządzeniem Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu oficjalnie dopuszczono kabanosy do obrotu handlowego, następnie unormowano kwestie technologiczno-produkcyjne, a w 1964 roku w oparciu o historyczne tradycje produkcji opracowano jednolitą recepturę.
Kabanosy w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (lata 1945-1989) zdobyły wielką popularność. Kupowali je wszyscy. Zdobiły wykwintnie zastawione świąteczne stoły, znakomicie nadawały się na podróżny prowiant, na prezent, czy na zakąskę do wódki. Stały się też - obok szynki i bekonu - polską specjalnością eksportową.

Kabanosy wyrabiane są z mięsa specjalnie tuczonych wieprzy nazwanych kiedyś "kabanami". Mięso świń chowanych z przeznaczeniem na kabanosy musi charakteryzować się zawartością tłuszczu śródmięśniowego przekraczającą 3%, tzw. marmurkowatością nadającą produktowi pożądaną kruchość, soczystość oraz doskonały smak. Użycie takiego mięsa zdecydowanie wpływa na jakość ostatecznego produktu, jego specyficzny charakter i jest zgodne z tradycyjną metodą wytwarzania.

Polskie kabanosy uzyskają za kilka tygodni unijny certyfikat Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności - zapowiedział rzecznik unijnego komisarza ds. rolnictwa Roger Waite. W środę decyzję w tej sprawie podjęli eksperci państw członkowskich UE.
"Państwa członkowskie usunęły w środę ostatnie przeszkody stojące na drodze uznania kabanosów, jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Rejestracja produktu nastąpi za kilka tygodni - po tym, jak Komisja Europejska rozwiąże ostatnie sprawy administracyjne, w tym tłumaczenie (na języki oficjalne UE
Decyzja o przyznaniu kabanosom specjalnego unijnego statusu, zapadła po tym jak Niemcy - znany w Europie producent kiełbas - wycofały swój sprzeciw przeciwko tej decyzji. Zdaniem KE, Niemcy nadal będą mogły produkować kabanosy, ale tylko kabanosy z Polski będą miały prawo do noszenia unijnego logo.

Zdaniem ekspertów, przyznanie logo ma olbrzymie znaczenie dla komercjalizacji produktów: opatrzenie produktów unijnym certyfikatem sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek i potwierdza dobrą jakość produktu.

Według informacji ministerstwa rolnictwa "Gwarantowana Tradycyjna Specjalność", to tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy zarejestrowany przez Komisję Europejską ze względu na jego specyficzny charakter. Aby mógł zostać uznany za Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność, musi być produkowany przy użyciu tradycyjnych surowców lub musi charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwarzania. Może być wytwarzany na terenie całej Polski, pod warunkiem, że spełni warunki specyfikacji.Chociaż ostatnio zauważyłem że nasze kabanosy przeobrażają się w pikantne pepperoni a a najlepsze  pochodzą od firmy Tarczyński

Brak komentarzy: