Speak pipe

28.10.15

Skewered Ground Lamb Kabab Kabab kubideh Iranian


(Serves 6)
For the kabab:
2 pounds twice-ground lamb shoulder or beef (85%)
2 teaspoons sea salt
2 teaspoons fresh ground black pepper
¼ teaspoon ground saffron dissolved in 1 tablespoon rose water, or ¼ teaspoon turmeric
2 tablespoons sumac powder
½ teaspoon baking soda
2 medium yellow onions, finely grated
2 cloves garlic, peeled and grated
Zest of 1 lime
For basting:
½ cup salted butter or olive oil
1 teaspoon fresh lime juice
For cooking and garnish:
14 flat 3/4-inch skewers
1 package (12 ounces) lavash bread
½ cup sumac powder
2 limes, cut in half, and Persian basil
1. To make the meat paste, in a warm, wide skillet, combine all the kabab ingredients. Knead with your hands for about 5 minutes. Cover the paste and let stand for at least 30 minutes and up to 24 hours in the refrigerator.
2. Start charcoal at least 30 minutes before you want to cook, and let it burn until the coals are glowing evenly. For this kabab, you want the coals to be as high as possible, close to the meat and at their hottest. Do not spread the charcoal thin. If you are using an indoor grill, make sure it is preheated and very hot.
3. Using damp hands (keep a bowl of water next to you), divide the meat paste into equal lumps about the size of small oranges. Shape each into a 5-inch-long sausage and mold it firmly around a flat, sword-like skewer. Pinch the two ends to firmly attach meat to skewer. Arrange on a baking sheet, separated from each other. Cover and keep in a cool place.
4. For the baste, melt the butter in a small saucepan and add the lime juice. Keep warm. Spread lavash bread on a serving platter.
5. Arrange the skewers on the fire 3 inches above the coals (bricks on either side make good platforms; keep in mind that the ground meat should not touch the grill). After a few seconds, turn the meat gently to help it attach to the skewers and to prevent it from falling off (these first few seconds are important for cooking skewered ground kabab).
6. Grill the meat for 3 to 5 minutes, turning frequently. Baste just before removing from the fire. Avoid overcooking. The meat should be seared on the outside, juicy and tender on the inside.
7. Place all the kabab skewers on the lavash bread platter. Keep on skewers until ready to serve and cover with lavash bread to keep warm. Loosen the meat from each skewer and slide the meat off using a piece of bread. Sprinkle with sumac and lime juice to taste. Serve with fresh basil and yogurt and cucumber dip. Nush-e Jan!
For a ground chicken variation: In a food processor, place 2 pounds chicken thighs, 1 small onion (peeled and chopped), 3 cloves garlic (peeled), zest of 2 limes, 2 teaspoons fine-grind sea salt, 1 teaspoon freshly ground black pepper, ¼ teaspoon ground saffron dissolved in 1 tablespoon rose water, and 1 tablespoon olive oil. Pulse for a few minutes until you have a thick paste. Do not over mix. Transfer to a glass container. Cover and allow to rest in the refrigerator for 30 minutes. Continue with step 2.


17.1.15

Zbrodnie Rosyjskie

Generał Patton o Rosjanach bardzo celnie: "Problem w zrozumieniu Rosjanina jest taki, że nie bierzemy pod uwagę faktu że on nie jest Europejczykiem, ale Azjatą i dlatego myśli pokrętnie. My nie możemy zrozumieć Rosjanina bardziej niż Chińczyka czy Japończyka i od kiedy mam z nimi do czynienia, nie miałem żadnego szczególnego pożądania zrozumienia ich poza obliczeniami jak dużo ołowiu lub stali trzeba zużyć, aby ich zabić"

Żaden inny naród na świecie nie dopuścił się tylu bestialskich zbrodni co kacapy, tylko w przeciągu ostatnich 100 lat wymordowali więcej istnień ludzkich niż inne narody razem wzięte!!!

Dowody? Proszę bardzo:
1918 - krwawe stłumienie strajku kolejarzy przez CzeKa
1918 - 1969 - system GUŁAG [obozy pracy przymusowej] - 41 mln zamordowanych, 10-30 mln zmarłych w trakcie transportów
1918–1921 powstanie przeciw bolszewikom w guberni tambowskiej
1921 - głód na Powołżu, [5,1 miliona ofiar]
19210-1923, 1932–1933 i 1946-1947 - wielki głód na Ukrainie i na Kubaniu
1921 - powstanie marynarzy w Kronsztadzie
1921 - Mongolia
1923 - 1933 - Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia [obóz koncentracyjny]
1936-1937 - przesiedlenia ludności z obszarów przygranicznych [Niemcy, Koreańczycy, Finowie, Irańczycy]
1937 - egzekucja 1 tys. więźniów w uroczysku Sandomoroch
1934 - inwazja na Sinciang
1937-1938 - operacja polska NKWD [rozkaz ludowego komisarza SW 00487] - zamordowano 111 tys. Polaków, 29 tys zesłano do obozów koncentracyjnych, a 100 tys deportowano na Syberią
1939 - aneksja Litwy, Łotwy, Estonii i wschodniej Polski, uśmiercanie polskich jeńców wziętych do niewoli pod Wilnem i Grodnem poprzez miażdżenia ich gąsienicami czołgów
w rękach Armii Czerwonej znalazło się 240 tysięcy polskich jeńców wojennych, z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych
320 tys. Polaków zesłano na Sybir, ponad 58 tys. spośród osadzonych w obozach, specposiołkach, kopalniach i na wolnym zesłaniu zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania spowodowanego ponadludzką pracą fizyczną i zepchnięciem na margines sowieckiego społeczeństwa
1939 - wojna z Finlandią
1939 - 1941 - aresztowanie 100 tys. Polaków na anektowanych terenach II RP [zesłani na Workutę, zamordowani w Bykowni i Kuropatach, 10 tys. wymordowanych na miejscu]
1940 - aneksja Mołdawii
1940 - zbrodnia Katyńska [21 tys. zamordowanych obywateli Polskich, w tym 10 tys. oficerów]
1940 - 1941 - deportacja 800 tys Polaków z Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy [około 10% zmarło w czasie transportu]
1941 - masowe mordowanie więźniów polskich osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi - 35 tys. [14,7 tys. bezpośrednio, 20 tys w trakcie ewakuacji więzień]
1941-1955 masowe mordy jeńców niemieckich i cywilów niemieckich.
1944-48 - zhołdowanie Polski, Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, wschodnich Niemiec
z ziem Polski pojałtańskiej wywieziono w ramach utrwalania władzy ludowej do ZSRR ok. 40 tysięcy osób, a ogólna liczba tam represjonowanych wynosi ok. 45 tysięcy osób, w tym żołnierzy podziemia - 17 tys.
28 marca 1945 - porwano i uwięziono w Moskwie na Łubiance 16 przywódców polskiego państwa podziemnego
1945 - masowe deportacje Tatarów krymskich, Czeczeńców, Niemców nadwołżańskich
1953 - bunty więźniów w Workucie, Norylsku, Karagandzie, Kolmie, Incie
1954 - bunty więźniów Rewdzie [koło Swierdłowska], Karabaszu [Ural], Tajszecie, Reszotach, Kengirze, Szerubaj Nurze, Bałchaszu, Sachalinie, Incie
1955 - bunty więźniów w Workucie, Solikamsku, Potmie
1956 - bunty więźniów w Karagandzie [obóz Fedorowskij]
1956 - marsz sowieckich czołgów na Warszawę
1956 - Węgry
1962 - masakra demonstrujących robotników w Nowoczerkasku
1968 - Czechosłowacja
1969 - konflikt nad Ussuri z Chinami
1979 - 1989 - Afganistan
1991-1992 - wywołana przez sowiety wojna w Osetii Pd.
1994-1996 - I wojna Czeczeńska
1999-2009 - II wojna Czeczeńska
2008 - inwazja na Gruzję, zajęcie Osetii Pd.
2014 - aneksja Krymu, Donbas i Ługańsk