Speak pipe

17.1.15

Zbrodnie Rosyjskie

Generał Patton o Rosjanach bardzo celnie: "Problem w zrozumieniu Rosjanina jest taki, że nie bierzemy pod uwagę faktu że on nie jest Europejczykiem, ale Azjatą i dlatego myśli pokrętnie. My nie możemy zrozumieć Rosjanina bardziej niż Chińczyka czy Japończyka i od kiedy mam z nimi do czynienia, nie miałem żadnego szczególnego pożądania zrozumienia ich poza obliczeniami jak dużo ołowiu lub stali trzeba zużyć, aby ich zabić"

Żaden inny naród na świecie nie dopuścił się tylu bestialskich zbrodni co kacapy, tylko w przeciągu ostatnich 100 lat wymordowali więcej istnień ludzkich niż inne narody razem wzięte!!!

Dowody? Proszę bardzo:
1918 - krwawe stłumienie strajku kolejarzy przez CzeKa
1918 - 1969 - system GUŁAG [obozy pracy przymusowej] - 41 mln zamordowanych, 10-30 mln zmarłych w trakcie transportów
1918–1921 powstanie przeciw bolszewikom w guberni tambowskiej
1921 - głód na Powołżu, [5,1 miliona ofiar]
19210-1923, 1932–1933 i 1946-1947 - wielki głód na Ukrainie i na Kubaniu
1921 - powstanie marynarzy w Kronsztadzie
1921 - Mongolia
1923 - 1933 - Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia [obóz koncentracyjny]
1936-1937 - przesiedlenia ludności z obszarów przygranicznych [Niemcy, Koreańczycy, Finowie, Irańczycy]
1937 - egzekucja 1 tys. więźniów w uroczysku Sandomoroch
1934 - inwazja na Sinciang
1937-1938 - operacja polska NKWD [rozkaz ludowego komisarza SW 00487] - zamordowano 111 tys. Polaków, 29 tys zesłano do obozów koncentracyjnych, a 100 tys deportowano na Syberią
1939 - aneksja Litwy, Łotwy, Estonii i wschodniej Polski, uśmiercanie polskich jeńców wziętych do niewoli pod Wilnem i Grodnem poprzez miażdżenia ich gąsienicami czołgów
w rękach Armii Czerwonej znalazło się 240 tysięcy polskich jeńców wojennych, z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych
320 tys. Polaków zesłano na Sybir, ponad 58 tys. spośród osadzonych w obozach, specposiołkach, kopalniach i na wolnym zesłaniu zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania spowodowanego ponadludzką pracą fizyczną i zepchnięciem na margines sowieckiego społeczeństwa
1939 - wojna z Finlandią
1939 - 1941 - aresztowanie 100 tys. Polaków na anektowanych terenach II RP [zesłani na Workutę, zamordowani w Bykowni i Kuropatach, 10 tys. wymordowanych na miejscu]
1940 - aneksja Mołdawii
1940 - zbrodnia Katyńska [21 tys. zamordowanych obywateli Polskich, w tym 10 tys. oficerów]
1940 - 1941 - deportacja 800 tys Polaków z Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy [około 10% zmarło w czasie transportu]
1941 - masowe mordowanie więźniów polskich osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi - 35 tys. [14,7 tys. bezpośrednio, 20 tys w trakcie ewakuacji więzień]
1941-1955 masowe mordy jeńców niemieckich i cywilów niemieckich.
1944-48 - zhołdowanie Polski, Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, wschodnich Niemiec
z ziem Polski pojałtańskiej wywieziono w ramach utrwalania władzy ludowej do ZSRR ok. 40 tysięcy osób, a ogólna liczba tam represjonowanych wynosi ok. 45 tysięcy osób, w tym żołnierzy podziemia - 17 tys.
28 marca 1945 - porwano i uwięziono w Moskwie na Łubiance 16 przywódców polskiego państwa podziemnego
1945 - masowe deportacje Tatarów krymskich, Czeczeńców, Niemców nadwołżańskich
1953 - bunty więźniów w Workucie, Norylsku, Karagandzie, Kolmie, Incie
1954 - bunty więźniów Rewdzie [koło Swierdłowska], Karabaszu [Ural], Tajszecie, Reszotach, Kengirze, Szerubaj Nurze, Bałchaszu, Sachalinie, Incie
1955 - bunty więźniów w Workucie, Solikamsku, Potmie
1956 - bunty więźniów w Karagandzie [obóz Fedorowskij]
1956 - marsz sowieckich czołgów na Warszawę
1956 - Węgry
1962 - masakra demonstrujących robotników w Nowoczerkasku
1968 - Czechosłowacja
1969 - konflikt nad Ussuri z Chinami
1979 - 1989 - Afganistan
1991-1992 - wywołana przez sowiety wojna w Osetii Pd.
1994-1996 - I wojna Czeczeńska
1999-2009 - II wojna Czeczeńska
2008 - inwazja na Gruzję, zajęcie Osetii Pd.
2014 - aneksja Krymu, Donbas i Ługańsk

Brak komentarzy: